سوال:


نظرتون راجع به مادری که آرزوی مرگ بچه ونوه دوماهه شو داره چیه؟
جواب:

عزیزم اینطوری اصلا نمیشه نظر داد باید علت بررسی بشه اگر میتونید ایشان رو راهنمایی کنید که به مشاور مراجعه کنند


مشاورآگنج