این روزها خیلی مهم است که در میان این روزمرگی ها خودمان را گم نکنیم. خوب است که هر روز دقایقی را هم در سکوت 

و خلوت برای خودمان کمی وقت بگذاریم و به تفکر بپردازیم. کمی به خودمان امید و دلداری بدهیم. کمی از هیاهو و مشغله 

ی کاری روزانه دور شویم و افکارمان را مرتب کنیم. از شما دعوت میکنم که"هر روز یک عکس"را ببینید وبخوانیدودر خلوت

 روزانه تان آنها را در ذهن خود مرور کنید. یادآوری و تکرار این جملات در ذهن شما و به صورت روزانه

باعث خواهد شد که به مرور زمان به آرامش هرچه بیشتر دست پیدا کنید

 و روابط بهتری با اطرافیانتان داشته باشید. 


عکس نوشته های آموزنده و الهام بخش