به این سوال جواب دهید،  در مورد خودتان چه نظری دارید؟

کسانی که از اعتماد به نفس پائینی برخوردارند در مورد خود و توانائی های خود و هر چه وابسته به انان است، نظر مثبتی ندارند.

اولین قدم و مهم ترین قدم که پیش نیاز رسیدن به اعتماد به نفس بیشتر است، تغییر باورها است. با تغییر باورها و نحوه ی عملکرد خود می توانید اعتماد به نفس خود را تغییر دهید.

حذف برچسب های منفی در مورد خودتان که در ذهنتان جاری است، اولین قدم در این راه است: من استعداد ندارم، من کشش ندارم، من نمی توانم اعتماد به نفسم را بالا ببرم و... همه برچسب های منفی و خودتخریبی است. ایمان داشته باشید، البته منظور ایمان مذهبی نیست، ایمان به بهتر شدن، توانستن و تغییر، ایمان داشته باشید که می توانید اعتماد به نفستان را بالا ببرید و سپس شروع کنید.

برای بالا بردن اعتماد به نفس لازم است به فیزیک بدنی خود توجه خاص کنیم. حالت و وضعیت جسمی در میزان اعتماد به نفس شما بسیار مؤثر است. بسیاری از اوقات افراد وقت ندارند که با منش و شخصیت ما آشنا شوند، بنابراین آنان از روی لباس و ظواهر ما به قضاوت درباره شخصیت ما میپردازند.

در ذهن خود فردی که از اعتماد به نفس بالائی برخوردار است و شما آن را می شناسید تصور کنید. چه ویژگی هائی دارد؟ حال در ذهن خود فردی را تجسم کنید که از اعتماد به نفس خوبی برخوردار نیست و شما آن را می شناسید، چه ویژگی هائی دارد؟

اوصاف بدنی کسانی که اعتماد به نفس بالائی دارند: 

صاف و کشیده می ایستند. محکم و استوار قدم برمی دارند. سر خود را بالا نگه می دارند. سینه خود را جلو می دهند. محکم و رسا صحبت می کنند. در حالت نشستن، ایستادن یا سخن گفتن نشان اطمینان و استواری خاصی در آنان به چشم می خورد.

اوصاف بدنی کسانی که اعتماد به نفس ندارند:

 خمیده و نامناسب راه رفتن، شل و ول حرف می زنند، سرشان رو به پائین است، اهل ورزش و پویائی کمتر هستند. حرکاتشان کند و سرعت عمل کمی دارند.

قوانین فیزیکی و جسمی برای بالا بردن اعتماد به نفس:

1-به خود برسید: شما باید همیشه به خود برسید چه در تنهائی و چه در جمع، چه در مسافرت  چه در شهر خود، چه در بین بیگانگان و چه در بین آشنایان. حدیثی داریم که حتما قبل از خروج از  خانه به آینه نگاه کنید. پیامبر صلوات الله همیشه با خود شانه، آینه و عطر همراه داشتند و از عطر استفاده می کردند. ظاهر شما با شما و دیگران حرف می زند. لباسی اتو دار و پاکیزه به تن کنید. در منزل هم به خود برسید تا آراستگی عادت شما شود، تا خودتان را باور کنید. هر دوساعت یکبار جلوی آینه بروید و به خود برسید. کفشهایتان را واکس بزنید. هماهنگ و موزون لباس بپوشید. اجازه ندهید زیاد چاق و یا زیاد لاغر و تکیده شوید.

 ۲- تبسم: شما برای اینکه در خود اعتماد به نفس بیاورید،باید حالت کسانی که اعتماد به نفس دارند را به خود بگیرید. یکی از ساده ترین این حالتها لبخند است. لبخند رضایت خاطر درونی شما را افزایش می دهد و بالطبع اعتماد به نفس شما را زیادتر می کند. تبسم و خندیدن آندوروفینی در مغز ترشح می کند که سبب تسکین درد می شود و احساس خوبی را در شما ایجاد می کند.  چهره متبسم شما در دیگران نیز تاثیر بسیار مثبتی ایجاد می کند. از این پس به هیچ عنوان بدون لبخند از منزل خارج نشوید. در تنهائی هم متبسم باشید. هم اکنون لبخندی بر لب بنشانید تا آثار آن را بر روح خود حس کنید.  

سلام مشاور...