سوال:            

مادری دارم که 
بسیار بداخلاق و بد دهان است . من و برادرم هیچ وقت سایه ی مادر را روی سرمان حفظ نکردیم و به جز داد و فریاد چیزی از او نشنیدیم . احترام هیچ کس را نگه نمی دارد ولی انتظار دارد که همه احترام او را نگه دارند . حتی احترام پدر و مادر خودش را هم نگه نمی دارد . جلوی پدرم به مادرش بد و بیراه میگوید . مادرم فقط ایراد های بقیه را می بیند خیلی دعا کرده ام ولی هر روز بدتر از دیروز میشود گاهی دلم می خواهد که او نباشد . بدون مادر راحت تر هستم .آیا احترام چنین مادری واجب است ؟ راهنمایی بفرمایید 

جواب:

همراه خوبم سلام..
متاسفانه موردی که شمامطرح نموده اید،علاوه  بر سختیهایی که برای شماوبرادرتان دارد،برای مادرتان نیز بسیار آزاردهنده است!
مادر شمااحتمالا دچارافکاربدبینانه هستندواین مسأله اول به خودشان   آسیب میزند.
اماباتمام این اوصاف بخشی از رفتار ایشان ناشی از رفتارهای اطرافیان ایشان میباشد.یکی ازراههای کنترل رفتارایشان،پذیرش وهمدلی باایشان ،به جای واکنش تندنشان دادن می باشد.باخودبیندیشیددر کودکی ایشان ممکن هست چه رفتاری باایشان شده باشد یاچه زمینه ژنتیکی ممکن است منجربه این رفتارشده باشد؟پس ازاینکه مدتی (مثلا یک ماه)سعی در پذیرش رفتارمادر نمودیدواوضاع خانه کمی آرامترشد بااحترام درمورد رفتارشان باایشان صحبت کنیدوپیشنهاد دهید که خودازخدمات مشاوره استفاده نماید.یادتان باشد که اگر رفتارمادرراتلافی کنید زمینه بیشتری فراهم نموده اید که رفتارهای مادردوام داشته باشد.
 

مشاورپرهیزکار...