http://upload.afsarejavan.com/uploads/14303974911.jpg

نکات مهم دربرنامه ریزی و حفظ سلامتی:
در یک برنامه ریزی کلی سعی کن به اصول زیر توجه کنی:

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14233234631.png یاد گیری توزیعی نه فشرده: یعنی کارها و درسهایت را در روزهای مختلف پخش کن و همه را برای یک روز یا یک شب نگذار.
http://upload.afsarejavan.com/uploads/14233234631.png آستانه تحمل مطالعه ی خودت را با تمرین به تدریج افزایش بده.
http://upload.afsarejavan.com/uploads/14233234631.png سعی کن برنامه را بر مبنای توانایی ها و امکانات واقعی خودت تنظیم کنی. نه خوش بینانه و بلند پروازانه
http://upload.afsarejavan.com/uploads/14233234631.png به برنامه ریزی ات اعتقاد داشته باش و دوستانی را انتخاب کن که بیشترین تأثیر را در تقویت برنامه مطالعاتی تو داشته باشند.
http://upload.afsarejavan.com/uploads/14233234631.png کار امروز را به فردا نینداز و هر شب کارهایی که طبق برنامه انجام داده ای را محاسبه و بررسی کن.
http://upload.afsarejavan.com/uploads/14233234631.png تحرک جسمانی: حداقل روزی نیم ساعت بدو، طناب بزن و یا به سرعت پیاده روی کن. تحرّک اجتماعی: به ارتباط با دوستان و اقوام خود اهمیت بده ولی حد و مرز آن را رعایت کن
http://upload.afsarejavan.com/uploads/14233234631.png خواب منظم: حداقل شش ساعت و حداکثر هشت ساعت
http://upload.afsarejavan.com/uploads/14233234631.png تغذیه منظم: صبحانه، ناهار و شام بخور، به ویژه به صبحانه خوردن زیاد تأکید کن سعی کن با راهنمایی هایی که دریافت کرده ای خودت برنامه خودت را تنظیم کنی.
http://upload.afsarejavan.com/uploads/14233234631.png انتظار بیش از حد، از خودت نداشته باش ، در تهیه برنامه حتماً از راهنمایی  افراد متخصص از جمله مشاور مدرسه یا دانشگاه، هسته های مشاوره و یا مرکز  مشاوره و خدمات روانشناختی استفاده کن.