سوال:

سلام من یه دختر13 ساله هستم و توی مدرسه فرزانگان درس می خونم
با اینکه درسم بد نیست اما احساس میکنم از همه پایین ترم...اعتماد به نفس خیلی پایینی دارم  و خودم را اصلا قبول ندارم میشه چند راهکار برای افزایش  اعتماد به نفس بگید.ممنون.


جواب:


به نام آرامبخش دلها...
دوست خوبم سلام. اوقاتت آفتابی!!
دوست خوبم ،چنانچه شما درمدرسه تیزهوشان تحصیل میکنید باید بگویم متاسفانه یکی از ایرادهای تقسیم مدارس،همین مساله ای هست که شماعنوان نمودید..
درواقع در این مدارس،تعدادی از دانش آموزان که همگی تقریبا دریک سطح هستنددر یکجا جمع میشوند.این دانش آموزان مفهوم تفاوتهای فردی را متاسفانه کمتر درک میکنندو چون همه نتایج خوبی را به دست می آورندو عملا تفاوت ملموسی بین دانش آموزان دیده نمیشود به مرور احساس کمبود اعتماد به نفس در آنها شکل میگیرد!اماپاسخ شما....
اگر شما دانش آموز مدرسه تیزهوشان هستید میتوانید با نگاهی واقع بینانه به خود ،خود را ارزیابی نمایید.جایگاه خودتان رادربین هم سن وسالهای سراسر کشور ونه فقط مدرسه خودتان ارزیابی کنید ،البته دقت کنید که این ارزیابی منجر به غروروخودبرتربینی در شمانشودکه غرور آفت بسیاری از موفقیتها میباشدوازطرفی دانش آموزان سایر مدارس نیز توانمندی های قابل توجهی دارندکه لازم است توسط خودشان ودیگران شناخته شود ورشدنماید.
اما اگر دانش آموز مدرسه تیز هوشان نیستید ان شاءالله مشکل شمابا یک نسخه عمومی تری قابل حل هست وآن اینکه موفقیتهای خود راشناسایی کنید وآنهارابرای خود بازگو نمایید وخدارابه خاطر تک تک آنها مرتب سپاسگزاری نمایید!
باکسانیکه اعتماد به نفس شما را پایین می آورند کمتر نشست وبرخاست نمایید!
باخود مهربان باشید و به خود عشق بورزید!
مثبت اندیش باشید و نیمه پرلیوان راهم ببینید!
درپایان  توجه داشته باشید که این مهارت رامیتوانید طی زمان خاصی به دست آورید،توقع معجزه وتغییر ناگهانی نداشته باشید،اگر پیمودن این راه به تنهایی برایتان مشکل هست میتوانید ازخدمات مشاوره به صورت حضوری بهره مند شوید.
موفق وپیروزباشید.


مشاور پرهیزکار...