سوال:

به نام حق...

سلام و خسنه نباشید خدمت شما
می خواهم بدون حاشیه به سراغ اصل مطلب بروم...
من 14 سال سن دارم و چند ماهیست که پا به دوران بلوغ گذاشته ام...
جدا از تمام چیزهایی که یک دختر در دوران بلوغ خود تجربه می کند به یک مورد برخوردم که من و اطرافیانم را به شدت آزرده و کلافه کرده است...
این اواخر احساس خاصی پیدا کرده ام ...
احساس انزجار و بیزاری از تمام اطرافیانم...
احساس می کنم از همه چیز و همه کس متنفرم...
حتی از مادر، پدر و خواهر کوچک ترم...
اما وقتی که خوب فکر می کنم میبینم از تنها چیز و تنها کسی که از آن متنفر نیستم و حتی دوستش هم دارم خودم! و تبلتم! است...
من بیمار روانی نیستم و احتیاجی هم به دارو و درمان خاصی هم ندارم!! من معتقدم که این احساس فقط به خاطر دوران بلوغ است و به زودی رفع میشود ...
تنها درخواستم از شما این است که راهکار هایی در خصوص کمرنگ تر کردن و یا کنترل این مشکل به من پیشنهاد کنید ..
صمیمانه از شما سپاس گذارم!
جواب:

به نام آرامش بخش دلهای پریشان...

دوست خوبم،اگرچه مارک بیمارروانی به کسی زدن،کارناشایستی هست ،اما خوبست بدانید که افرادیکه ازسلامت روان کامل برخوردارند بسیار کم هستند،درواقع بایدگفت که سلامت روان ،انتهایی نداردوهمه افراد حتی آنها که بیمارنیستندنیز باید سلامت روان خود راارتقا بخشندومعنی این جمله که میفرماید اگرکسی دوروزش مانندهم باشد،زیان کرده همین میباشد،چه رسد به اینکه امروزمان ازدیروزمان بدترباشد!!!!
اما دوست خوبم،اینکه شما به فکر ایجاد تغییر در خود میباشید جای تبریک داردواین تفکر شما انشاءاله باعث پیشرفت شما خواهدشد...
خوبست کمی باخود خلوت کنیدوبه نقاط مثبت اطرافیانتان توجه کنیدویا حالات خود راقبل ازاینکه اینقدر به گوشی اتان وابسته شوید را ارزیابی کنید.
شاید یادتان بیاید که قبل ترها ازاینکه با اعضای خانواده ،مخصوصا خواهرتان وقت میگذاشتید چقدر احساس لذت میکزدید؟!
پس از این خلوت حداقل 20دقیقه ای باخود،بیندیشید که اگر روزی به هرعلتی فناوری وفضای مجازی دراختیارشمانباشدچگونه به گذران عمر می پردازید؟!
وحالاشروع کنید به همان کار،کاری که اگر روزی فناوری وفضای مجازی رادر اختیار نداشته باشید،انجام میدهید...
ازهمین الان شروع کنید،روزانه حداقل نیم ساعت وهمزمان با آن کار به لذتی که آن کار به شما میدهد فکرکنید.
مثلا فکرکنید که چقدر خوشبختید که چنین خواهر بامزه ای دارید،چقدر خوشحالید که باپیاده روی احساس آرامش راتجربه میکنید ویاحتی چقدر خوبست که میتوانید لطیفه هایی تعریف کنید وبخندید و...
تدریجا به این زمان نیم ساعته بیفزاییدوباتمام وجود سعی کنید اززندگی منهای فناوری لذت ببرید.یادتان باشد که این شدنیست.اجدادما شاد بودندامافناوری نداشتند.پس با توکل به خدا ازهمین الان شروع کنید.
پیروزو شادکام باشید.


مشاور پرهیزکار...