مشاوره خانوادگی و تحصیلی برای خواهران دانش آموزان

۱۱ مطلب با موضوع «یادداشت های خط خطی» ثبت شده است

یادداشت های خط خطی(شماره11)

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14303974911.jpg

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

یادداشت های خط خطی(شماره10)

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14217213021.jpgتعدادی سؤال طرح می کنم. اگر فرصت داشتی به اینها فکر کن:

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14222655941.png امروز کدامیک از نعمت های خدادادی را باید در راه او و به امر او و برای رضای او و در مسیر او بهتر از دیروز به مصرف برسانم و کارآیی خود را افزایش دهم؟ نعمت فکرکردن؟ تعقل؟ درک؟ حافظه؟ سلامتی؟ شعور؟ وجدان؟ عاطفه؟ ولایت و امامت؟ زبان؟ چشم؟ گوش؟ نعمت تشخیص صدا؟ تشخیص رنگ؟ تشخیص مزه؟ تشخیص دما؟ توانایی صحبت کردن؟

 http://upload.afsarejavan.com/uploads/14222655941.pngچه تغییراتی در بخشهای مختلف فکری، رفتاری، احساسات، عواطف، نگرشها و بینش ها تصمیم ها و مدل های برخوردی و ارتباطی خودم ایجاد کنم تا حاصل کارم بهتر از دیروز باشد؟ چگونه؟

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14222655941.pngلطفاً همین الآن چند تصمیم ۳ ساده بگیر. همین الان! یعنی دقیقاً همین الان! فقط برای همین امروز، یک قدم جلوتر، زیباتر، محکم تر، خالصتر،  قو ی تر، خلاقتر، با اطمینان و توکل به خدا.

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14222655941.pngهمین امروز 5 تصمیم دو ساعتی بگیر و آنها را به کمک خدا و همّت خودت به اجرا برسان.

 http://upload.afsarejavan.com/uploads/14222655941.pngشب، قبل از خواب دوباره بررسی کن.

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14217216881.jpgما باید باور کنیم که زندگی ما حاصل به هم پیوستن لحظه هاست. آینده و سرنوشت ما به تصمیم های همین لحظه ی ما گره خورده است. ما آینده را با تصمیمات الآن مان می سازیم. پس همین الان دست به کار شو و آینده ی خودت را بساز. 
آینده ی جامعه ی ما و بشریّت هم به تصمیم من و تو وابسته است. خودت را جدی بگیر. با کمک خدا همین الان یکی از قدم های سرنوشت ساز زندگی خود را بردار. خدایا برای تو حرکت می کنیم، تمام سعی خود را به کار می گیریم، هدفمند و پر شور گام بر می داریم و فردا را به تو می سپاریم.

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14294641931.jpg

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

یادداشت های خط خطی(شماره9)

مهارت اعتماد به نفس در سه دقیقه

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

یادداشت های خط خطی(شماره۸)


http://upload.afsarejavan.com/uploads/14242545301.jpg

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14241970782.jpg

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

یادداشت های خط خطی(شماره۷)


http://upload.afsarejavan.com/uploads/14221987881.jpg

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

یادداشت های خط خطی(شماره6)

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14215641701.jpg

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

یادداشت های خط خطی(شماره ۵)

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14209650941.jpghttp://upload.afsarejavan.com/uploads/14209650942.jpg

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

یادداشت های خط خطی(شماره ۴)

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14203823562.jpghttp://upload.afsarejavan.com/uploads/14203823561.jpg

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

یادداشت های خط خطی(شماره ی3)

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14185531691.jpghttp://upload.afsarejavan.com/uploads/14185531692.jpg

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

یادداشت های خط خطی(شماره ی2)

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14180279791.jpg

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰