سوال:

سلام.مامان من فقط از داداشم خوشش میاد من دختری ۱۴ ساله ام که به من مدام فحش میده اصلا دوستش ندارم  به دیگران خوب احترام میذاره ولی به من که میرسه فحش های زشت میده!...


جواب:

هوالعلیم...
دوست خوبم سلام ،امیدوارم که حالت خوب باشد
دوست من با خواندن نامه متاثر شدم،قطعا وضعیت شما وضعیت خوبی نیست والبته به شما حق میدهم که از این وضعیت ناراضی باشید!
اما این به آن معنا نیست که برای مشکل شما راه حلی وجود ندارد.
ازجمله به شما توصیه می نمایم اگر برایتان مقدورهست باافراد دیگری که با مشکلی شبیه به مشکل شما دست وپنجه نرم کرده اند بپرسید که چه راهکاری برای این مساله وجود دارد البته ناگفته پیداست که اگرطرف مقابل نفهمد که این مشکل،مشکل شما است بهتر میباشد:پس سوالتان راغیر مستقیم بپرسید.
همچنین نباید فراموش کنید که محبت،محبت می آورد،شما ضمن رفتار دوستانه با مادرتان ،در یک فرصت مناسب وبا آرامش با مادرتان گفتگو کنیدونیاز خودتان به محبت ایشان را گوشزد نمایید
اگر رابطه پدر ومادرتان باهم خوب است میتوانید مشکلتان را با پدر درمیان بگذارید
در پایان متذکر میشوم که چون مادرتان رابطه خوبی بابرادرتان دارد،هرگونه رفتار ناشایست بابرادرتان ازطرف شما ،منجر به بدرفتاریهای بیشتر مادر باشما خواهد بود!
در نتیجه ازشما خواهش دارم با برادرتان مدارانماییدهرچند این کار مطابق میل باطنی شما باشد
موفق باشی

مشاور پرهیزکار...